Kémény Zrt.
Kezdőlap Jogszabályok Szabványok Megrendelő Kapcsolat
  1. Tanácsadás
  2. Szakvéleményezés
  3. Helyszíni szemlék, vizsgálatok új kémények létesítésénél
  4. A kémények és égéstermék-elvezetők időszakos tisztítása
  5. A kémények és égéstermék-elvezetők időszakos ellenőrzése
  6. Műszaki felülvizsgálat
  7. A tüzelőberendezés ellenőrzése


Tájékoztató - Jó tanácsok
(PDF)

Töltse le teljes tájékoztatónkat!

A kéményseprő legfontosabb tevékenységei

Az ügyfelek és a környezet szolgálatában:
élet- és vagyonbiztonság, energiatakarékosság, levegőtisztaság-védelem

1. Tanácsadás tüzelőanyag és fűtési rendszerek megválasztásánál.

2. Szakvéleményezés kémények felújításával, korszerűsítésével, vagy átépítésével kapcsolatban.

Ez lehetővé teszi, hogy Ön valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtést, hőtermelést valósítson meg.

A szakvélemény objektív, minden szempontot magábafoglaló, a gyártó és forgalmazó cégekkel szemben nem elkötelezett.

A kéményseprő számára a legfontosabb az Ön érdeke és biztonsága!

3. Helyszíni szemlék, vizsgálatok új kémények létesítésénél

Építkezés előtt:
az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják a későbbiekben a keletkezett égéstermékek elvezetését, az Ön nyugalmát és komfortérzetét.

Építkezés közben:
"nyers" állapotban, a félig kész épületben elhelyezkedő kémények vizsgálata annak érdekében, hogy a kivitelezés szakszerűségéről meggyőződhessen a kéményseprő. Így a "rejtett" hibák nem maradnak rejtve.

Építkezés után:
a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a teljesen elkészült kémények vizsgálata annak érdekében, hogy a tüzelőberendezések üzembe helyezése megtörténehessen és így Ön lakása minden komfortját biztonsággal élvezhesse.

E szemlékkel, vizsgálatokkal kizárható, hogy műszaki, építési, vagy éppen tervezési hibák forduljanak elő az Ön kéményével kapcsolatosan.

A kéményseprő szakvéleményével garantálja az egészségre ártalmas égéstermékek biztonságos elvezetését, a kémény biztonságos működését és ezzel a felelősség nagy részét magára vállalja.

4. A kémények és égéstermék-elvezetők időszakos tisztítása

A kürtők és járatok teljes hosszúságába biztosított szabad és tiszta keresztmetszete garantálja a megfelelő "huzat" elérését és hozzájárul a megelőző tűzvédelemhez is, ezért indokolt a kémények rendszeres tisztítása.

5. A kémények és égéstermék-elvezetők időszakos ellenőrzése

Ezt az Ön kéményseprője részint szemrevételezéssel, részint pedig vizsgáló (mérő-), ellenőrző műszerrel (berendezéssel) végzi.

A kéményellenőrzés az Ön biztonságát szolgálja, mivel megóvja Önt és családját a tűzveszélytől, a kellemetlen és veszélyes füstgázvisszaáramlástól és egy esetleges halálos kimenetelű mérgezéstől is!

6. Műszaki felülvizsgálat

A kéményseprő kötelessége, hogy négy évente az épület teljes kéményállományát műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével, teljes körű vizsgálatnak vesse alá.

Ekkor a kémények tömörségi vizsgálatát is el kell végeznie. A műszaki felülvizsgálat keretei között teljes körű diagnózist állít fel, mely Önt segíti az előrelátó tervezésben, a felújítási, tatarozási állagmegóvó karbantartási munkálatok vonatkozásában.

7. A tüzelőberendezés ellenőrzése

A tüzelőberendezés műszeres tüzeléstechnikai ellenőrző vizsgálata tájékoztatja Önt a berendezés gazdaságos (vagy gazdaságtalan?) működéséről és támpontot nyújthat a berendezés szervizének indokoltságához is!

Kérjük Önt! Hallgasson kéményseprője tanácsára!

Az előző 7 pont nem hét pecsétes titok. E pontokban foglaltakat Ön már tudja, és ez szerencse!

Kérjük segítse elő kéményseprője munkáját!

Magyarországon a kéményseprőipari közszolgáltatást törvény és rendelet szabályozza!

A kéményseprő nem csak "szerencsét hoz", hanem gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság fenntartásáról, az energiatakarékosságról és a környezet védelméről, ebben segít.

Kérjük, Ön is segítse munkájában!

Kezdőlap Jogszabályok Szabványok Megrendelő Kapcsolat