rolunk-header-2

Rólunk

Mi azért dolgozunk, hogy Ön is biztonságban tudhassa szeretteit és munkatársait.

Kéményseprő régiónk kiszolgálása Székesfehérvárról történik.

A Kémény Zrt. szolgáltató vállalkozás, működési területe Fejér megyére terjed ki, kéményseprő és tüzeléstechnikai közszolgáltatással összefüggő tevékenységet folytat. A kéményseprést, a kémények kötelező ellenőrzését jogszabály írja elő. A vállalat további tevékenysége a kéményellenőrzéssel járó szakhatósági munkák, továbbá a jelenleg országos program alapján gyűjtő kémények kiváltásáról szóló pályázatok szakmai előkészítése, koordinálása szoros együttműködésben az érintett társasházi lakószövetkezetekkel. Feladata továbbá az elkészült épületek kéményátvételének lefolytatása, dokumentálása. A vállalkozás feladatkörébe tartozik a megye területén található összes lakossági, valamint közületi kémény időszakos műszaki felülvizsgálata, szakvélemények elkészítése az illetékes hatóságok felé. Az ellátandó kémények állománya: 190 000 db lakossági, 45 000 db közületi kémény. 

A Kémény Zrt. valamikor önkormányzatok által alapított vállalkozás volt, azonban a vállalkozás többségi tulajdonosa ma már magánbefektető, az önkormányzatok 25% alatti részesedéssel rendelkeznek a vállalkozásban. A magánosítás fokozatosan zajlott le, és a jogszabály által rögzített feladatellátás sajátos jelleget kölcsönzött évek óta a vállalkozásnak. A szolgáltatás árait a területileg illetékes önkormányzat határozza meg, e téren viszonylag kicsi a mozgástér, egyben az adott területhez való szoros kapcsolódás miatt a verseny is korlátozottan működött korábban, legalábbis a kémények ellenőrzése terén. Mivel 40-50 hasonló vállalkozás működik a piacon, ezért teljes monopolhelyzetről eddig sem lehetett beszélni, és egyre inkább érzékelhető a verseny ezen a területen is. A végzett szolgáltatások színvonala erősen meghatározza az önkormányzat ármeghatározását, így a vállalkozás eredményességét is. Az önkormányzatok igen érzékenyek a lakossági bejelentésekre, és mivel a vizsgált kémények többsége lakossági tulajdonban van, igen fontos, hogy a vállalkozás a lakosság megelégedésére végezze munkáját.

A Kémény Zrt. egyike azon tüzeléstechnikai vállalkozásoknak, amelyek a Magyarországon található mintegy 4 millió kémény ellenőrzéséért felelős, mintegy 235 ezer kémény tartozik illetékességi körébe. A biztonság biztosítása a legfontosabb szolgáltatása a vállalkozásnak A kémények vizsgálata, szakszerű karbantartása nemcsak az adott kéménytulajdonos érdeke, hanem közérdek is, hiszen a keletkező tűz, illetve az égéstermékeknek a légtérbe kerülése az élet és a környezet biztonságát is veszélyezteti. A kéményseprő és tüzeléstechnikai vállalkozások fő tevékenységét kezdetben elsősorban tűzvédelmet jelentett, majd a gáztüzelésű kazánok megjelenésével egyre inkább életvédelmi vagyonvédelmi feladattá vált.

A tulajdonosi kör változása a hatékonysági követelmények előtérbe kerülését eredményezi, nem elég csak elvégezni a félig hatósági feladatot, hanem rentábilisan kell működtetni a vállalkozást, költségérzékeny gazdálkodást folytatva a lakosság elégedettségére kell törekedni. A kéményseprési tevékenység végzésén kívül építési engedélyek kiadásához szakvélemények készítése, valamint hatóságok részére szakvéleményezés is történik az alaptevékenység tárgykörében (önkormányzat, tűzoltóság ). Árbevételének 99%-át a kéményseprési tüzeléstechnikai szolgáltatás teszi ki, ezen belül is a lakosságnak és közületeknek a kémények vizsgálata, tüzeléstechnikai tanácsadás, szakvéleményezés, a kapcsolódó engedélyeztetési tevékenység.

A vállalkozás a megye egész területére kiterjedő szolgáltatást végez, és a megyében a legjelentősebb tüzeléstechnikai szolgáltatója. Ügyfélkörét csak úgy tudja megtartani, bővíteni, ha korszerűsíti irányítási rendszerét. Bár a verseny a hasonló profilú cégek között korlátozottan létezik, itt is elkezdődött a piacnyitás, megfelelő színvonalú szolgáltatást kell nyújtani, fejleszteni kell ahhoz, hogy a vállalkozás megtartsa megyei ügyfélkörét, biztosítani kell hogy minden megyei kéményhasználóhoz eljusson, hogy teljes körűen beszedje a szolgáltatási díjakat, s ha bővülni akar, akkor új, a tevékenységéhez illeszkedő új tevékenységeket kell felvenni a szolgáltatási palettára. A vállalkozás fejlődéséhez a hagyományos kötelező feladatok ellátása mellett más, az igényeknek, illetve a várható igényeknek megfelelő szolgáltatásokat is lehet és kell nyújtani, törekedve arra, hogy az ne legyen összeérhetetlen az alapfeladatokkal. Egyik kitörési pont a tanácsadási tevékenység bővítése, mellyel a hatékonyabb energia felhasználást lehet elősegíteni, az energiaárak növelésével az energia felhasználás csökkentését szolgáló tanácsadás és egyéb tevékenység lehet a vállalkozás fontos kiegészítő tevékenysége, amelyre alapot adhat a stabil műszaki felkészültségű szakemberállomány. Növekvő kihívást jelent, hogy olyan tüzelési technikák is megjelennek, melyek kiküszöbölik a kéményeket, így a volumen jelentős növekedésére nem lehet számítani, így újabb szolgáltatási területekkel lehet a vállalkozás fejlődését megalapozni. Új kapcsolódó tevékenység lehet a lakások szellőző berendezéseinek ellenőrzése, karbantartása, de akár az egyre terjedő légkondicionáló berendezések tisztítása, karbantartása is, stb. Mivel a tevékenység továbbra is sok (többszázezer) kisfogyasztó kiszolgálása lesz, a vállalkozás talpon maradása csak agy informatikával támogatott vállalatirányítási rendszerrel képzelhető el.

Ennek keretében biztosítja a szolgáltatással összefüggő naprakész nyilvántartások vezetését, archiválását, dokumentálást, a bevételek, költségek folyamatos kontrollját. A teljes piaci kör naprakész mennyiségi és minőségi nyilvántartása növeli az elérhető árbevételt. Jelenleg az árbevétel kb 5-10%-ának megfelelő az a potenciális felhasználói kör, akit a nyilvántartási, ügyfélkapcsolati rendszer fejletlensége miatt a vállalkozás nem ér el. A lakossági kapcsolattartás fejlesztése is igényli, hogy az ügyfélszolgálati irodák munkatársai naprakész információkkal rendelkezzenek, az illetékességi körükbe tartozó lakások kéményeinek állapotáról, az üzemben tartókról, a vizsgálatok esedékes időpontjáról, ami biztosítja, hogy a szükséges ellenőrzések, karbantartások időben megtörténjenek, a lakosság időben tájékoztatást kapjon az időpontokról. Mindezek a feladatok tekintettel az érintett kémények nagy számára, eltérő korszerűségi állapotára, területi szórtságára, csak egy informatikailag megfelelően támogatott nyilvántartási rendszerrel oldhatók meg.