Panaszkezelés

A szolgáltatással kapcsolatos panaszát benyújthatja személyesen, ill. telefonon, ügyfélszolgálati időben
ügyfélszolgálatunkon, továbbá levélben, vagy e-mailben.

 

Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő: 08:00-14:00;
Kedd: 08:00-14:00;
Szerda: 07:00-19:00;
Csütörtök: 08:00-14:00;
Péntek: 07:00-13:00;

 

Levelezési címünk:
KÉMÉNY Zrt.
8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.

 

E-mail címünk:

[email protected];

 

A panasz beérkezését követő 30 napon belül kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményét, valamint a megtett intézkedéseket indoklással együtt megküldjük az ingatlan tulajdonosának, használójának, kivéve azon szóbeli panaszt, amelyet azonnal orvosolni tudunk.
A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat, vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.

 

Amennyiben a panasz vizsgálatának eredményével nem ért egyet jogorvoslati kéréssel az alábbi szervekhez fordulhat:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián Körút. 2. 8001 Székesfehérvár, PF.: 238, tel.: 0622/512-150; [email protected]);

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Dr. Bóka Viktor Jegyző; tel.: 0622/537-100; [email protected]);

 

Lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület;